پیام بهمن

دوست عزیز من

مردم گاها بی انصاف بی منطق و خود محورند.ولی آنان را ببخش
اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند
ولی
مهربان باش....
اگر شریف و درستکار باشی فریبت میدهند
ولی
شریف و درستکار باش...
نیکیهای امروزت را فراموش می کنند
ولی
نیکوکار باش ....
بهترینهای خود را به دنیا ببخش
حتی اگر هیچگاه کافی نباشد
ودر نهایت می بینی که هرآنچه هست همواره میان تووخداوند است
نه میان تو ومردم...
کورش کبیر

/ 0 نظر / 20 بازدید